financieel

Hypotheek
Uw 2e woning in Italië kan gefinancierd worden met een hypotheek (mutuo) bij een bank in Italië of in Nederland. Het aantal aanbieders is nog niet te vergelijken met bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk. In vrijwel alle gevallen financiert de bank een 2e woning niet volledig, waardoor u eigen spaargeld moet inbrengen. Italiaanse banken zijn gesteld op bestaande contacten en relaties. Als u de italiaanse taal niet beheerst is het onmogelijk rechtstreeks bij een Italiaanse bank uw hypotheek te regelen.

Maximale hypotheek
De maximale hypotheek komt neer op 70% van de getaxeerde waarde. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de woning, zoals bouwjaar, de staat van onderhoud, wel/geen appartement en de ligging/regio.

Aflossing
De meest voorkomende aflossingsvormen zijn annuïteiten en lineair. Gedeeltelijk aflossingsvrije leningen zijn ook mogelijk.

Hypotheekrente
Er worden steeds meer rentevormen aangeboden. Veel Italianen sluiten een hypotheek af met een korte renteperiode (1 -3 jaar) of met een instaprente waarbij een renteplafond geldt. Maar het is ook mogelijk om de rente voor langere tijd vast te zetten.

Tip:
Zorg ervoor dat u voorafgaand aan aankooponderhandelingen op de hoogte bent met de bij u passende financieringsmogelijkheden. Onze hypotheekadviseur zal dit voor u bij de bank toetsen. Een financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst (clausula condizionale) is niet standaard opgenomen, maar wel aan te raden.


Fiscaliteiten
Als 2e woningbezitter krijgt u in Italië te maken met diverse belastingvormen, zoals inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, lokale heffingen en belasting over de verkoopwinst van de woning. Italië kent geen vermogensbelasting.

De Nederlandse inkomstenbelasting is gebaseerd op het boxenstelsel. Dat betekent dat de waarde van de tweede woning in geval van particulier bezit tot het vermogen in box 3 behoort. Boven de vermogensvrije drempel betaalt u over de waarde (in economisch verkeer) een rendementsheffing van 1,2%.

Nederland heeft met Italië een belastingverdrag gesloten waarmee de heffing van dubbele inkomstenbelasting wordt voorkomen.

Er wordt in Italië geen successiebelasting geheven over een erfenis verkregen door kinderen. In Nederland is dat wel het geval boven een vrijgestelde drempel.

Verzekeringen
Het is verstandig om de woning in Italië te verzekeren, ook al wordt dit niet verplicht gesteld. Vaak is het eenvoudig om deze verzekering ter plekke bij de bank of rechtstreeks bij een italiaanse verzekeraar aan te vragen. Een alarminstallatie is raadzaam en soms ook verplicht.

De 2e woninghypotheek Lees verder