financieel

Hypotheek
De hypotheekmarkt in Frankrijk is net als andere mediterraanse landen conservatief, zeker als het gaat om een 2e woning aangekocht door een buitenlander. De laatste jaren worden daarentegen toch steeds meer nieuwe en verbeterde mogelijkheden aangeboden door banken. Dit biedt voor de 2ewoning aankoop gunstige vooruitzichten.

Hypotheek op uw franse woning: een voordeel voor erven
Als uw franse woning belast is met een hypotheek wordt bij overlijden de hypotheekschuld van de waarde van het huis afgetrokken, zodat bij verkoop de winst (overwaarde) lager wordt. Hiermee bespaart u in Frankrijk belasting bij verkoop. Maar die hypotheek moet u wel al bij de koop hebben afgesloten. Als u later de woning belast met een hypotheek gaat het voordeel in Frankrijk niet meer op.

Maximale hypotheek
Tegenwoordig zijn er al mogelijkheden om uw 2e woning tot 85% van de aankoopprijs te financieren. Volledig aflossingsvrij tot ongeveer 80% van de aankoopprijs. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de woning, zoals bouwjaar, staat van onderhoud, wel/geen appartement, ligging en regio.

Aflossingsvormen
Er worden steeds meer aflossingsvormen aangeboden, meestal met annuïteiten. 

Hypotheekrente
Er zijn diverse mogelijkheden, vanaf 1 maands variabel tot bijvoorbeeld 20 jaar vast. De keuze van een rentevorm hangt af van het doel van uw 2e woning en uw financiële situatie.

Fiscaliteiten
In Frankrijk krijgt u te maken met diverse belastingvormen, zoals belasting over inkomen, overdracht, verkoopwinst, vermogen en bij overlijden. Daarnaast zijn er ook lokale heffingen.

De nederlandse inkomstenbelasting is gebaseerd op het boxenstelsel. Dat betekent dat de waarde van de tweede woning in geval van particulier bezit tot het vermogen in box 3 behoort. Boven de vermogensvrije drempel betaalt u over de waarde (in economisch verkeer) een rendementsheffing van 1,2%. Het financieren van uw tweede woning met een hypotheek kan ervoor zorgen dat deze heffing wordt beperkt of zelfs nihil is. De hypotheekrente voor een hypotheek op de franse woning is noch in Nederland noch in Frankrijk fiscaal aftrekbaar. De rente van de hypotheek is alleen aftrekbaar als de woning in Frankrijk de hoofdverblijfplaats is en als men kiest voor een belastingheffing door Nederland. Dat geldt alleen voor gepensioneerden die een staatspensioen ontvangen en niet belastingplichtig in Frankrijk kunnen worden.

Nederland heeft ten aanzien van inkomen en vermogenswinsten uit een tweede woning met Frankrijk een belastingverdrag gesloten waarmee de heffing van dubbele inkomstenbelasting wordt voorkomen. Voor wat betreft de successierecht ontbreekt een verdrag ter verdeling van heffing.

Bij aankoop van een tweede woning in Frankrijk is het verstandig u goed te laten informeren over de gevolgen bij overlijden van de eigenaar ten aanzien van het tweede woning bezit. 2e woningplanner zorgt voor een afspraak met een estate planner. 2e woningplanner informeert u bij wie u hiervoor terecht kunt, tegen welke kosten en waar met name aandacht aan besteedt word.

Verzekeringen
Uw tweede woning kan probleemloos worden verzekerd. De premie zal hoger zijn naarmate het huis tijdens een jaar langer onbewoond is. Daarnaast stellen sommige verzekeringsmaatschappijen hogere eisen aan de beveiliging, dan bij woningen die permanent zijn bewoond. Vaak is het eenvoudig om deze verzekering ter plekke bij de bank of rechtstreeks bij een franse verzekeraar aan te vragen.
 

De 2e woninghypotheek Lees verder