aankoop

Zoeken naar een woning
Er zijn tal van mogelijkheden om de voor u geschikte woning te vinden. U kunt gebruik maken van de aanbieders via internet, magazines, lokale makelaars en beurzen. Zodra u weet wat en waar u zoekt, kunt gebruik maken van de zoekservice van de 2e woningplanner. U word begeleidt door een nederlands sprekende adviseur, gevestigd in Frankrijk en/of Nederland. Wanneer u een woning op het oog heeft, wordt voor u onderzoek gedaan naar vergunningen, bestemmingsplan en overige bijzondere kenmerken en vervolgens krijgt u begeleiding bij de onderhandelingen.

Aankoop van de woning
Als het bod is aanvaard wordt u bij het aankoopproces (stap 3) verder begeleidt. Nadat de verkooprijs is bepaald zal met de verkoper/makelaar een voorlopige koopovereenkomst opgesteld worden (compromis de vente), waarin een aanbetaling opgenomen kan zijn. Deze aanbetaling wordt gewoonlijk niet teruggestort als de koper annuleert om een reden die niet onder de ontbindende voorwaarden valt. Het is verstandig om in de ‘compromis de vente’ opschortende en ontbindende voorwaarden op te nemen, zeker als het gaat om het verkrijgen van de financiering.

Aangezien dit voorlopig koopcontract nagenoeg altijd leidt tot definitieve overdracht, is het verstandig dit contract te laten beoordelen door een jurist aankoopbegeleider. De 2e woningplanner verzorgt dit voor u.

Nieuwbouw/verbouw/restauratie
2e woningplanner zorgt ervoor dat u door wordt bijgestaan bij het beoordelen van de bouwplannen, vergunningen en bouwcontracten.

Verhuur
Het verhuren van uw tweede woning is een aantrekkelijke manier om rendement te behalen op uw investering en om de lasten van uw financiering te compenseren. Ik kan u in contact brengen met aantal internationaal opererende verhuurorganisaties die uw huis zorgeloos kunnen verhuren. Maar zelf een verhuurformule samenstellen is ook mogelijk. De huurinkomsten zijn volgens de franse belastingwetgeving belast. Reparatie- en onderhoudskosten, lokale belastingen en rente op hypotheek zijn van de huurinkomsten aftrekbaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ongemeubileerd/gemeubileerd verhuur. Voor de nederlandse belastingwetgeving zijn de huurinkomsten onbelast mits het niet bedrijfsmatig wordt verhuurd.

De 2e woninghypotheek Lees verder